Viongozi wa Wizara

 • MHE. WILLIAM VANGIMEMBE LUKUVI

  WAZIRI WA ARDHI, NYUMBA NA MAENDELEO YA MAKAZI

 • ANGELINA MABULA

  NAIBU WAZIRI WA ARDHI, NYUMBA NA MAENDELEO YA MAKAZI

 • Dr. YAMUNGU KAYANDABILA

  KATIBU MKUU WIZARA YA ARDHI, NYUMBA NA MAENDELEO YA MAKAZI

 • Dr. MOSES KUSILUKA

  NAIBU KATIBU MKUU WIZARA YA ARDHI, NYUMBA NA MAENDELEO YA MAKAZI

© 2018   Haki zote zimehifadhiwa. Ramani ya Tovuti     Barua Pepe    
Imesanifiwa na Kutengenezwa nalabels.lbl_ega_nam(eGA)  na Inaendeshwa na Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi